Return to the sphinx’s lair – session report

(Polska wersja)

On March 17, 2019, I run the second session of “Bronze and Iron”, continuation of “A quest for the statue of Poseidon“.

The Heroes (in alphabetical order):

  • Kassandros – an inexperienced but honorable warrior devoted to Atena
  • Pelagios – a man of many talents, including seafaring, craftsmanship and medicine
  • Selina – worshipper of Artemis, a huntress who hunts not only animals, but also opportunities for enrichment

Epeisodion (Scene) I: The plan

The Archons of Tripolis announced that there are no buyers for metallurgical products of the city, and Tripolis very much needs commercial partners and military allies, because the armed forces of the city are very few and there are rumors about Dorian invasion coming from the north.

cae3e1c052e57dbbc9f4a3e5debc27e0
Dorian invasion. Source: https://www.pinterest.com.mx/pin/ARstfj5vZeGk1rGs2g326PpZGar8E2gX5_Xc0adM4gFybuVqo17JyDw/

Continue reading “Return to the sphinx’s lair – session report”

Advertisements

Powrót do leża sfinksa – relacja z sesji

(English version)

17 marca 2019 r. poprowadziłem drugą sesję „Brązu i Żelaza”, kontynuację „Wyprawy po posąg Posejdona”.

Herosi (w kolejności alfabetycznej):

  • Kassandros – niedoświadczony, lecz honorowy wojownik oddany Atenie, pragnie wyjść z cienia ojca i zdobyć własną sławę
  • Pelagios – człowiek o wielu talentach, para się żeglarstwem, rzemiosłem i medycyną
  • Selina – łowczyni czcząca Artemidę, równie chętnie poluje na zwierzęta, co na okazje do wzbogacenia się

Epejsodion (Scena) I: plany

Archonci Tripolis ogłosili publicznie, że brakuje nabywców na produkowane w mieście wyroby metalurgiczne i Tripolis bardzo potrzebuje partnerów handlowych, a także sojuszników militarnych, ponieważ siły zbrojne miasta są bardzo nieliczne, a z północy dobiegają wieści o inwazji Dorów.

cae3e1c052e57dbbc9f4a3e5debc27e0
Inwazja Dorów. Źródło: https://www.pinterest.com.mx/pin/ARstfj5vZeGk1rGs2g326PpZGar8E2gX5_Xc0adM4gFybuVqo17JyDw/

Continue reading “Powrót do leża sfinksa – relacja z sesji”

A quest for the statue of Poseidon – session report

(Polska wersja)

As I announced at the end of my 2018 RPG summary, I’m working on my own role-playing game “Bronze and Iron”, based on the Freeform Universal RPG rules, and the setting is Mediterranean region after the collapse of the Bronze Age civilizations.

On March 3, 2019, it was time to test my new ideas in practice. I run a five-hour session for four players, called “A quest for the statue of Poseidon”.

Lateran_Poseidon — kopia
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateran_Poseidon.jpg

Continue reading “A quest for the statue of Poseidon – session report”

Wyprawa po posąg Posejdona – relacja z sesji

(English version)

Tak jak zapowiadałem w erpegowym podsumowaniu 2018 roku, wróciłem do prac nad własną grą fabularną „Brąz i Żelazo”, opartą na mechanice Freeform Universal RPG (a konkretnie jej najnowszej polskiej wersji o nazwie Funt), osadzoną w realiach po upadku cywilizacji epoki brązu.

3 marca 2019 r. przyszła pora na przetestowanie moich nowych pomysłów w praktyce w ramach inicjatywy “Czas na Przygodę”, organizowanej przez stowarzyszenie Avangarda. Poprowadziłem czworgu graczom blisko pięciogodzinną przygodę pt. „Wyprawa po posąg Posejdona”.

Lateran_Poseidon — kopia
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateran_Poseidon.jpg

Continue reading “Wyprawa po posąg Posejdona – relacja z sesji”

FUPL w druku!

(This text is available only in Polish, because its subject is solely the Polish edition of Freeform Universal RPG. It’s an exception to the rule of publishing texts both in English and Polish.)

Dziś mam dla Was krótką informację: podręcznik do FUPL, czyli polskiej wersji Freeform Universal RPG jest od dziś dostępny w sprzedaży w papierowej wersji z twardą okładką.

50302023_362921941154815_5978350796767494144_n

Continue reading “FUPL w druku!”

2018 summary – blog (ENG)

(Polska wersja tekstu)

(I also summarized 2018 in the aspect of role-playing games and books)

It’s time to summarize the first five months of this blog. The first posts appeared on August 3, 2018. From that time until the end of last year, the blog was visited by 875 people, and the total number of views of all posts is 2,045. You gave me a total of 24 likes and 16 comments. Four readers became followers of the blog (another two joined in the first week of 2019).

I was suprised when my post about San Marino has been liked by … Consulate of the Republic of San Marino in the Philippines. Wow!

The number of views of given posts is as follows (excluding posts that had fewer than 17 views):

views 2018

Continue reading “2018 summary – blog (ENG)”

Podsumowanie 2018 roku – blog (PL)

(English version)

(2018 rok podsumowałem również w aspekcie gier fabularnych i książek)

Czas podsumować pierwsze pięć miesięcy funkcjonowania tego bloga. Pierwsze wpisy ukazały się bowiem 3 sierpnia 2018 roku. Od tego czasu do końca zeszłego roku blog odwiedziło 875 osób, a łączna liczba wizyt na wszystkich stronach wynosi 2045. Zdobyłem łącznie 24 polubienia i 16 komentarzy. Czterech czytelników zdecydowało się zostać obserwatorami bloga (dwóch kolejnych dołączyło już w 2019).

Byłem zaskoczony, gdy angielska wersja mojego tekstu o San Marino została polubiona m.in. przez… Konsulat Republiki San Marino na Filipinach. Wow!

Liczba odwiedzin poszczególnych wpisów wygląda następująco (pominąłem wpisy, które doczekały się mniej niż 17 odwiedzin):

views 2018

Continue reading “Podsumowanie 2018 roku – blog (PL)”