Books – 2021 summary (ENG)

(Polska wersja)

In 2021, I read 34 books (all e-books), which is much less than usual. ¾ of them I read in the first half of last year – this is because I spent a lot of time isolating myself at home, until I was vaccinated against Covid-19. Books and computer games helped me survive this period. In the second half of the year, I focused on a trip to Ireland (which was also reflected in the book selection in autumn) and catching up on socializing, so the books naturally fell into the background.

Continue reading “Books – 2021 summary (ENG)”

Książki – podsumowanie 2021 roku (PL)

(English version)

W 2021 roku przeczytałem 34 książki (same e-booki), czyli znacznie mniej niż zwykle. ¾ przeczytanych książek przypada na pierwszą połowę minionego roku – wynika to z tego, że spędziłem ją w dużej mierze izolując się w domu, aż do zaszczepienia się przeciw Covid-19. Książki oraz gry komputerowe pomogły mi przetrwać ten okres. W drugiej połowie roku skupiłem się na wycieczce do Irlandii (co też znalazło odzwierciedlenie w doborze lektur) i nadrabianiu zaległości towarzyskich, więc książki siłą rzeczy zeszły na dalszy plan. Największy spadek liczby przeczytanych książek nastąpił w ostatnim kwartale, co wiążę w dużej części z rozpoczęciem prenumeraty e-wydania tygodnika „Polityka” – e-prasa zaczęła konkurować z e-bookami.

Continue reading “Książki – podsumowanie 2021 roku (PL)”

RPGs about factions pt. 4 – Space Knights (ENG)

(Polska wersja)

Space Knights is a modified Powered by the Apocalypse (PbtA) game, heavily inspired by the Warhammer 40k universe. Its author is Gabriel Ciprés, and the game is available in English and Spanish. Each player controls one of the ten Companies of the titular Order of the Space Knights (any resemblance to Space Marines is obviously coincidental 😉 ), fighting the enemies of the  Domain of Humankind.

Continue reading “RPGs about factions pt. 4 – Space Knights (ENG)”

RPGi o frakcjach cz. 4 – Space Knights (PL)

(English version)

„Space Knights” to zmodyfikowana gra z nurtu Powered by the Apocalypse (PbtA), mocno inspirowana uniwersum Warhammera 40k. Jej autorem jest Gabriel Ciprés, zaś gra jest dostępna po angielsku i hiszpańsku. Każdy z graczy kieruje tu jedną z dziesięciu Kompanii tytułowego Zakonu Kosmicznych Rycerzy (podobieństwo z Kosmicznymi Marines zapewne czysto przypadkowe 😉 ) walczących z wrogami Domeny Ludzkości.

Continue reading “RPGi o frakcjach cz. 4 – Space Knights (PL)”

Separation of powers and immersion in RPG (ENG)

(Polska wersja)

To my knowledge, until recently in role-playing games there was a strict and clear division of powers between players and the Game Master. The player controlled their character, GM – the rest of the world. In exceptional situations, the GM could even control the player’s character, e.g. when the character was possessed / charmed / hypnotized, etc.

For some time (at least since the Apocalypse World), however, a different tendency can be observed, especially in narrative systems. They encourage the GM to delegate some of their competences to players.

Continue reading “Separation of powers and immersion in RPG (ENG)”

Podział kompetencji w RPG a immersja (PL)

 (English version)

Lubię sobie schlebiać myślą, że teksty na moim blogu są starannie przemyślane i dopracowane (i że to właśnie dlatego ukazują się tak rzadko). Tym razem jednak piszę coś bardziej na gorąco, bo pewna kwestia już od dłuższego czasu mnie uwiera i w końcu chyba wiem, jak ubrać myśli w słowa.

Continue reading “Podział kompetencji w RPG a immersja (PL)”

Dublin – plan zwiedzania (PL)

(English version)

Od lat marzę o zwiedzeniu Irlandii. Na dobry początek planuję spędzić tydzień w Dublinie i najbliższej okolicy. Przedstawiam wstępny plan zwiedzania – weźcie pod uwagę, że mam w zwyczaju czytać od A do Z każdą tabliczkę w muzeum, a także robić tysiące zdjęć.

Continue reading “Dublin – plan zwiedzania (PL)”