RPG – 2022 summary (ENG)

(Polska wersja)

In 2022, I played RPGs less than in 2021 – 32 sessions (of which 19 online and 13 live) using 16 systems (I marked the ones I played for the first time with * there are – as many as 12 of them!):

  1. SCUP (The Sword, the Crown and the Unspeakable Power) – 10 online sessions, GMed (or rather MCed) by Mansfeld from Common Fortress (you can read summary here: part III and III). It was a continuation of the campaign launched in 2021. This is only the second campaign in my RPG career that was finished successfully (it wasn’t abandoned due to boredom/burnout/conflicts between the participants), so I’m very grateful for it.
Continue reading “RPG – 2022 summary (ENG)”

RPG – podsumowanie 2022 roku (PL)

(English version)

W 2022 roku grałem w RPG odrobinę mniej niż w 2021, bo 32 sesje (z czego 19 online, a 13 na żywo) w 16 systemów (* oznaczyłem te, w które grałem po raz pierwszy – aż 12!):

  1. SCUP (The Sword, the Crown and the Unspeakable Power) – 10 sesji online, prowadzonych przez Mansfelda z Twierdzy Powszechnej (i podsumowanych tutaj). Była to kontynuacja kampanii rozpoczętej jeszcze w 2021 roku. To dopiero druga w mojej erpegowej karierze kampania, którą udało się doprowadzić do końca (a nie została porzucona wskutek znudzenia/wypalenia/konfliktów między uczestnikami), więc jestem za nią bardzo wdzięczny.
Continue reading “RPG – podsumowanie 2022 roku (PL)”

Epopeja – wrażenia po lekturze startera

(No English version this time – the post is about RPG available only in Polish)

Ostatnio zainteresowało mnie dzieło ekipy Dobrych Rzutów, “Epopeja – Romantyczna gra przygodowa, epicka kampania, która zabierze graczy do Powiatów: pełnej tajemnic, zmagań i emocji krainy inspirowanej Kresami początku XIX wieku pod carskim jarzmem. Bohaterowie Epopei, zupełnie jak bohaterowie romantyczni, będą mogli odkryć pogrzebane przez wieki sekrety, rzucić się w wir miejscowej polityki pełnej konfliktów, urazów i spisków, dać się porwać wielkim uczuciom lub wyciągnąć dłoń po mistyczną moc…”

… jeśli gra się ufunduje, bo obecnie jest dopiero na etapie zbiórki na portalu Wspieram.to.

Na stronie zbiórki jest też dostępny darmowy starter i to właśnie o wrażeniach z jego lektury jest ten tekst. Wcześniej starter zrecenzowali też Łotr i Kołek Niewiary, odbyła się też ciekawa rozmowa Fileus Zero z Paryskim Salonem Romantyków (kontynuowana tutaj), czas najwyższy dorzucić własne trzy grosze.

Continue reading “Epopeja – wrażenia po lekturze startera”

A Guide to Inhospitable Interiors (ENG)

(Polska wersja)

A Guide to Inhospitable Interiors is a mini-RPG, a toolbox to thrill the exploration of a place such as an abandoned (really?) mansion belonging to a cult or a mad mage or scientist, a forgotten fort or a mysterious space station. This Guide should be most useful to teams that are not interested in drawing  plans for such an object, but at the same time wish to turn the exploration of the Inhabitable Interior into a challenge both at fiction and mechanics level. The Inhospitable Interior is an enemy that Player Characters try to beat – and may perish in this attempt!

Continue reading “A Guide to Inhospitable Interiors (ENG)”

Przewodnik po Niegościnnych Wnętrzach (PL)

(English version)

Przewodnik po Niegościnnych Wnętrzach to mini-gra RPG, zawierająca narzędzia do emocjonującego rozegrania eksploracji miejsca takiego jak opuszczona (na pewno?) posiadłość należąca do sekty albo szalonego maga lub naukowca, zapomniany fort czy tajemnicza stacja kosmiczna. Najbardziej przyda się ekipom, które nie chcą rysować planów takiego obiektu, a jednocześnie chcą, by eksploracja Niegościnnego Wnętrza była istotnym wyzwaniem również na poziomie mechaniki. W tym ujęciu Niegościnne Wnętrze to przeciwnik, którego należy pokonać – i trzeba jasno dać graczom do zrozumienia, że mogą w tym starciu polec.

Continue reading “Przewodnik po Niegościnnych Wnętrzach (PL)”

Bazyliszek 2022 – impressions from the convention (ENG)

(Polska wersja)

On July 1-3, 2022 (Friday-Sunday) I was at the Bazyliszek (“Basilisk” in Polish) convention held in Warsaw. The organizer was the Avangarda Association, to which I am honoured to belong. It was my first live convention since 2019, and the first one at which I was not only a guest, but also a speaker 🙂 What are my impressions? I invite you to read!

Continue reading “Bazyliszek 2022 – impressions from the convention (ENG)”

Bazyliszek 2022 – wrażenia z konwentu (PL)

(English version)

W dniach 1-3 lipca 2022 r. (piątek-niedziela) byłem na konwencie Bazyliszek, który odbył się w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Organizatorem było Stowarzyszenie Avangarda, do którego mam przyjemność należeć.

Był to mój pierwszy konwent na żywo od 2019 roku, i pierwszy, na którym nie byłem tylko gościem, ale też prelegentem 🙂 Jakie są moje wrażenia? Zapraszam do lektury!

Continue reading “Bazyliszek 2022 – wrażenia z konwentu (PL)”

Let Them Flow! The Other Rivers of Warsaw – impressions from the exhibition (ENG)

(Polska wersja)

Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

At the Wola Museum of Warsaw, a Museum of Warsaw division, an exhibition entitled “Let Them Flow! The Other Rivers of Warsaw” is held until May 29th. I visited it recently (it was my first visit to this museum) and thought it would be worth sharing my impressions.

Continue reading “Let Them Flow! The Other Rivers of Warsaw – impressions from the exhibition (ENG)”

Niech płyną! Inne rzeki Warszawy – wrażenia z wystawy (PL)

(English version)

Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

W Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy, do 29 maja 2022 r. trwa wystawa „Niech płyną! Inne rzeki Warszawy”. Odwiedziłem ją niedawno (była to moja pierwsza wizyta w tym muzeum) i pomyślałem, że warto się podzielić wrażeniami. Postaram się za bardzo nie popłynąć 🙂

Continue reading “Niech płyną! Inne rzeki Warszawy – wrażenia z wystawy (PL)”

A Guide to Inhospitable Lands (ENG)

(Polska wersja)

Sources of the photos: Deserto libico – Driving – panoramio.jpg. License: Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Kongsfjorden from Blomstrandhalvoja.jpg. Public domain
Borneo rainforest.jpg. License Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Chinle Badlands.jpg. Public domain

A Guide to Inhospitable Lands is a mini-RPG, a toolbox to thrill the journey through locations such as deserts, tundra, jungles, mountains, vast swamps, Chaos Wastes, a nuclear waste – that separate the Player Characters from their target (whatever it is). This Guide should be most useful to teams that are not interested in using hexcrawl or pointcrawl tools and in calculating distance and time precisely, but at the same time wish to turn the travel through an Inhospitable Land into a challenge both at fiction and mechanics level. The Inhospitable Land is an enemy that Player Characters try to beat – and may perish in this attempt!

Continue reading “A Guide to Inhospitable Lands (ENG)”