Return to the sphinx’s lair – session report

(Polska wersja)

On March 17, 2019, I run the second session of “Bronze and Iron”, continuation of “A quest for the statue of Poseidon“.

The Heroes (in alphabetical order):

  • Kassandros – an inexperienced but honorable warrior devoted to Atena
  • Pelagios – a man of many talents, including seafaring, craftsmanship and medicine
  • Selina – worshipper of Artemis, a huntress who hunts not only animals, but also opportunities for enrichment

Epeisodion (Scene) I: The plan

The Archons of Tripolis announced that there are no buyers for metallurgical products of the city, and Tripolis very much needs commercial partners and military allies, because the armed forces of the city are very few and there are rumors about Dorian invasion coming from the north.

cae3e1c052e57dbbc9f4a3e5debc27e0
Dorian invasion. Source: https://www.pinterest.com.mx/pin/ARstfj5vZeGk1rGs2g326PpZGar8E2gX5_Xc0adM4gFybuVqo17JyDw/

Continue reading “Return to the sphinx’s lair – session report”

Powrót do leża sfinksa – relacja z sesji

(English version)

17 marca 2019 r. poprowadziłem drugą sesję „Brązu i Żelaza”, kontynuację „Wyprawy po posąg Posejdona”.

Herosi (w kolejności alfabetycznej):

  • Kassandros – niedoświadczony, lecz honorowy wojownik oddany Atenie, pragnie wyjść z cienia ojca i zdobyć własną sławę
  • Pelagios – człowiek o wielu talentach, para się żeglarstwem, rzemiosłem i medycyną
  • Selina – łowczyni czcząca Artemidę, równie chętnie poluje na zwierzęta, co na okazje do wzbogacenia się

Epejsodion (Scena) I: plany

Archonci Tripolis ogłosili publicznie, że brakuje nabywców na produkowane w mieście wyroby metalurgiczne i Tripolis bardzo potrzebuje partnerów handlowych, a także sojuszników militarnych, ponieważ siły zbrojne miasta są bardzo nieliczne, a z północy dobiegają wieści o inwazji Dorów.

cae3e1c052e57dbbc9f4a3e5debc27e0
Inwazja Dorów. Źródło: https://www.pinterest.com.mx/pin/ARstfj5vZeGk1rGs2g326PpZGar8E2gX5_Xc0adM4gFybuVqo17JyDw/

Continue reading “Powrót do leża sfinksa – relacja z sesji”

A quest for the statue of Poseidon – session report

(Polska wersja)

As I announced at the end of my 2018 RPG summary, I’m working on my own role-playing game “Bronze and Iron”, based on the Freeform Universal RPG rules, and the setting is Mediterranean region after the collapse of the Bronze Age civilizations.

On March 3, 2019, it was time to test my new ideas in practice. I run a five-hour session for four players, called “A quest for the statue of Poseidon”.

Lateran_Poseidon — kopia
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateran_Poseidon.jpg

Continue reading “A quest for the statue of Poseidon – session report”

Wyprawa po posąg Posejdona – relacja z sesji

(English version)

Tak jak zapowiadałem w erpegowym podsumowaniu 2018 roku, wróciłem do prac nad własną grą fabularną „Brąz i Żelazo”, opartą na mechanice Freeform Universal RPG (a konkretnie jej najnowszej polskiej wersji o nazwie Funt), osadzoną w realiach po upadku cywilizacji epoki brązu.

3 marca 2019 r. przyszła pora na przetestowanie moich nowych pomysłów w praktyce w ramach inicjatywy “Czas na Przygodę”, organizowanej przez stowarzyszenie Avangarda. Poprowadziłem czworgu graczom blisko pięciogodzinną przygodę pt. „Wyprawa po posąg Posejdona”.

Lateran_Poseidon — kopia
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateran_Poseidon.jpg

Continue reading “Wyprawa po posąg Posejdona – relacja z sesji”