Italy 2003 pt. 1 – Arrival (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: second, third, fourth, fifth.)

A two-week trip to Bellaria took place in July 2003. It was my second travel abroad and the first visit in Italy and San Marino (in case of San Marino – the only one so far). It was also the second and so far the last long foreign travel without using of air transport, but only by car. During this trip I had the opportunity to pay in euro for the first time – this currency was then in use only for several months. This was also the first trip during which we had a digital camera, and this is why this report appears in the first order (no reference to Star Wars intended!).

The first day of the trip took over a 600-kilometer road to the place of the overnight accommodation – Mikulov in the Czech Republic near the border with Austria (and the European Union, which neither Poland nor the Czech Republic were yet members). The next day we drove through a number of well-known cities, but we did not stop in any of them, which in retrospect I regret – although otherwise we would not be able to travel about 900 km from Mikulov to Bellaria in one day.

We entered Austria early in the morning and traveled through Vienna and then Klagenfurt. Later we saw the picturesque Alps.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Italy 2003 pt. 1 – Arrival (ENG)”

Włochy 2003 cz. 1 – przyjazd (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Pozostałe części relacji z Włoch: druga, trzecia, czwarta, piąta.)

Dwutygodniowy wyjazd do Bellarii miał miejsce w lipcu 2003 r. Był to mój drugi wyjazd zagraniczny i pierwsza wizyta we Włoszech i w San Marino (w przypadku San Marino – jak dotąd jedyna). Był to również drugi i jak dotąd ostatni dłuższy wyjazd zagraniczny obywający się bez użycia transportu lotniczego, a wyłącznie samochodowego. W czasie tego wyjazdu miałem po raz pierwszy okazję płacić w euro – waluta ta była wówczas w użyciu dopiero od kilku miesięcy. Był to również pierwszy wyjazd, podczas którego dysponowaliśmy cyfrowym aparatem fotograficznym, i to właśnie dlatego ta relacja ukazuje się w pierwszej kolejności.

Pierwszy dzień wyjazdu zajęła ponad 600-kilometrowa droga do miejsca jedynego noclegu po drodze – Mikulova w Czechach przy granicy z Austrią (i Unią Europejską, której ani Polska, ani Czechy nie były jeszcze członkami). Następnego dnia przejechaliśmy przez szereg znanych miast, lecz żadnego z nich nie zwiedzaliśmy, czego z perspektywy czasu żałuję – choć z drugiej strony w przeciwnym razie na pewno nie udałoby się nam w ciągu jednego dnia pokonać około 900 km z Mikulova do Bellarii. Wcześnie rano wjechaliśmy do Austrii i przejechaliśmy przez Wiedeń, a następnie Klagenfurt. Później ujrzeliśmy malownicze Alpy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 1 – przyjazd (PL)”