To trust in science (ENG)

(Polska wersja)

So far I have only written about my hobbies on this blog. However, there are other topics that I consider very important, such as the value of science and trust in it.

The value of science

Humanity has traveled a long way from hunting mammoths to space flights. However, the pace of our development over the centuries has not been constant. It has accelerated since the seventeenth century, when the first scientific societies, such as the Academy of Sciences Leopoldina, the Royal Society and the French Academy of Sciences were settled.

Academia_Caesarea_Leopoldino-Carolina_Naturae_Curiosorum
Seal of Leopoldina. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Academia_Caesarea_Leopoldino-Carolina_Naturae_Curiosorum.jpg (public domain)

Continue reading “To trust in science (ENG)”

Zaufać nauce (PL)

(English version)

Dotychczas pisałem na blogu o swoich hobby. Jest jednak inny temat, który uważam za niezwykle ważny i który po prostu muszę poruszyć: wartość nauki i zaufanie do niej.

Wartość nauki

Ludzkość przebyła daleką drogę od polowania na mamuty do lotów w kosmos. Tempo naszego rozwoju na przestrzeni wieków nie było jednak stałe. Wyraźnie przyspiesza od XVII wieku, kiedy powstały pierwsze towarzystwa naukowe, takie jak Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina, Royal Society i Francuska Akademia Nauk.

Academia_Caesarea_Leopoldino-Carolina_Naturae_Curiosorum
Pieczęć Leopoldiny. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Academia_Caesarea_Leopoldino-Carolina_Naturae_Curiosorum.jpg (domena publiczna)

Continue reading “Zaufać nauce (PL)”

2018 summary – books (ENG)

(Polska wersja tekstu)

(I also summarized 2018 in the aspects of role-playing games and blogging)

Role-playing games and travelling are not my only hobbies. I love reading since childhood, thanks to my parents and the ladies from the school library, who recommended me books of Jules Verne and Alfred Szklarski in the first year of primary school.

grant
Old Polish edition of “In Search of the Castaways

The year 2018 brought a significant change in my reading habits. I have no room for more paper books at home, so I bought an e-book reader. As for now, I am very happy with this change, for several reasons:

Continue reading “2018 summary – books (ENG)”

Podsumowanie 2018 roku – książki (PL)

(English version)

(2018 rok podsumowałem również w aspekcie gier fabularnych i blogowania)

Moje hobby to nie tylko podróże i gry fabularne (RPG). Od dzieciństwa uwielbiam czytać. W dużej mierze dzięki rodzicom, a także paniom ze szkolnej biblioteki, które poleciły mi książki Juliusza Verne’a i Alfreda Szklarskiego już w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

grant
Źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/113972/dzieci-kapitana-granta

Rok 2018 przyniósł istotną zmianę w moich czytelniczych nawykach. Nie mam już w domu miejsca na więcej papierowych książek, a wręcz spodziewam się, że wkrótce będę musiał sprzedać wiele z nich. W tej sytuacji kupiłem czytnik e-booków. Jak na razie, jestem bardzo zadowolony z tej zmiany, a to z kilku powodów:

Continue reading “Podsumowanie 2018 roku – książki (PL)”