2018 summary – blog (ENG)

(Polska wersja tekstu)

(I also summarized 2018 in the aspect of role-playing games and books)

It’s time to summarize the first five months of this blog. The first posts appeared on August 3, 2018. From that time until the end of last year, the blog was visited by 875 people, and the total number of views of all posts is 2,045. You gave me a total of 24 likes and 16 comments. Four readers became followers of the blog (another two joined in the first week of 2019).

I was suprised when my post about San Marino has been liked by … Consulate of the Republic of San Marino in the Philippines. Wow!

The number of views of given posts is as follows (excluding posts that had fewer than 17 views):

views 2018

Continue reading “2018 summary – blog (ENG)”

Podsumowanie 2018 roku – blog (PL)

(English version)

(2018 rok podsumowałem również w aspekcie gier fabularnych i książek)

Czas podsumować pierwsze pięć miesięcy funkcjonowania tego bloga. Pierwsze wpisy ukazały się bowiem 3 sierpnia 2018 roku. Od tego czasu do końca zeszłego roku blog odwiedziło 875 osób, a łączna liczba wizyt na wszystkich stronach wynosi 2045. Zdobyłem łącznie 24 polubienia i 16 komentarzy. Czterech czytelników zdecydowało się zostać obserwatorami bloga (dwóch kolejnych dołączyło już w 2019).

Byłem zaskoczony, gdy angielska wersja mojego tekstu o San Marino została polubiona m.in. przez… Konsulat Republiki San Marino na Filipinach. Wow!

Liczba odwiedzin poszczególnych wpisów wygląda następująco (pominąłem wpisy, które doczekały się mniej niż 17 odwiedzin):

views 2018

Continue reading “Podsumowanie 2018 roku – blog (PL)”

Italy 2003 pt. 4 – San Marino (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: first, second, third, fifth.)

After leaving San Leo, driving through the Apennines…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

… we have reached the Republic of San Marino, whose territory covers 61 km2 (which is eight times less than the area of city of ​​Warsaw). In the Middle Ages there were many such small countries in Europe, but almost all of them were absorbed by the growing nation-states – San Marino is one of the few that remained independent.

Continue reading “Italy 2003 pt. 4 – San Marino (ENG)”

Włochy 2003 cz. 4 – San Marino (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Poprzednie części relacji z Włoch: pierwsza, druga, trzecia, piąta.)

Po opuszczeniu San Leo, jadąc przez Apeniny…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

… dotarliśmy do Republiki San Marino, państwa którego powierzchnia obejmuje 61 km2 (czyli ośmiokrotnie mniej niż powierzchnia Warszawy). W średniowieczu w Europie było mnóstwo takich państewek, jednak prawie wszystkie zostały wchłonięte przez rosnące w siłę państwa narodowe – oprócz San Marino niepodległość zachowały m.in. Monako, Andora czy Liechtenstein.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 4 – San Marino (PL)”