Italy 2003 pt. 4 – San Marino (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: first, second, third, fifth.)

After leaving San Leo, driving through the Apennines…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

… we have reached the Republic of San Marino, whose territory covers 61 km2 (which is eight times less than the area of city of ​​Warsaw). In the Middle Ages there were many such small countries in Europe, but almost all of them were absorbed by the growing nation-states – San Marino is one of the few that remained independent.

Continue reading “Italy 2003 pt. 4 – San Marino (ENG)”

Włochy 2003 cz. 4 – San Marino (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Poprzednie części relacji z Włoch: pierwsza, druga, trzecia, piąta.)

Po opuszczeniu San Leo, jadąc przez Apeniny…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

… dotarliśmy do Republiki San Marino, państwa którego powierzchnia obejmuje 61 km2 (czyli ośmiokrotnie mniej niż powierzchnia Warszawy). W średniowieczu w Europie było mnóstwo takich państewek, jednak prawie wszystkie zostały wchłonięte przez rosnące w siłę państwa narodowe – oprócz San Marino niepodległość zachowały m.in. Monako, Andora czy Liechtenstein.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 4 – San Marino (PL)”

Italy 2003 pt. 2 – Rimini (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: first, third, fourth, fifth.)

Rimini (formerly called Ariminum) is located just a few kilometers from Bellaria-Igea Marina. Despite the earthquake in 1672 and World War II bombings, many monuments from earlier eras are preserved there.

We started the tour from one of the two main markets of the city, Piazza Tre Martiri (Three Martyrs Square), named after three guerrilla men named Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani and Mario Capelli, hanged by Nazi German occupiers on August 16, 1944. As you will soon see, this square was also a place of other dramatic events.

On the square there is the 16th-century Torre dell’Orologio (clock tower), with the eighteenth-century calendar with the signs of the Zodiac and the phases of the moon. On the lowest level there is a portico which middle, blind arch commemorates the inhabitants of Rimini who died during World War II. I saw similar monuments in various cities of Italy and France, which I think proves false the popular statement that national martyrdom is a unique Polish feature.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Italy 2003 pt. 2 – Rimini (ENG)”

Włochy 2003 cz. 2 – Rimini (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Pozostałe części relacji z Włoch: pierwsza, trzecia, czwarta, piąta.)

Rimini (zwane dawniej Ariminum) jest położone raptem kilkanaście kilometrów od Bellarii-Igei Mariny. Mimo trzęsienia ziemi w 1672 r. i bombardowań z czasów II wojny światowej zachowało się tam wiele zabytków z dawniejszych epok.

Zwiedzanie zaczęliśmy od jednego z dwóch głównych rynków miasta, Piazza Tre Martiri czyli Placu Trzech Męczenników, nazwanego tak na cześć trzech partyzantów o imionach Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani i Mario Capelli, powieszonych przez niemieckich okupantów 16 sierpnia 1944 roku. Jak się wkrótce przekonacie, plac ten był miejscem również innych dramatycznych wydarzeń.

Na placu znajduje się XVI-wieczna Torre dell’Orologio (wieża zegarowa), z XVIII wiecznym kalendarzem z zaznaczonymi znakami Zodiaku i fazami księżyca. Na najniższym poziomie znajduje się portyk, którego środkowy, ślepy łuk upamiętnia mieszkańców Rimini poległych w trakcie II wojny światowej. Podobne monumenty miałem okazję widzieć potem wielokrotnie w różnych miastach Włoch czy Francji, co moim zdaniem zadaje kłam stwierdzeniu, jakoby martyrologia narodowa była szczególną cechą Polaków.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 2 – Rimini (PL)”