The treasures of Vizima

(Polska wersja tekstu)

On November 24, 2018, I run the second session of the Witcher campaign with Casimir, Nat and Mar as the Player Characters. For various reasons, we changed the system from OHET to FU, so it took us a while to convert character cards.

The previous session ended when the heroes reached Vizima and sold some of the loot taken on Scoia’tael.

After concluding the barter, they noticed another shop opposite, with a signboard showing two crossed swords and the griffin’s head and the advertising slogan “Witcher products GMO-free“.

Upon entering, they felt the mixture of exotic fragrances that attacked their nostrils. The assortment of the store included a lot of mysterious bottles and jars, bombs and traps, as well as daggers, arrows and bolts which were glinting silvery in the sun shining into the interior.

Behind the counter there was a gray-haired man who interrupted the writing of the book at the sight of the entering customers. Nat had noticed the title of the book: “On fleders, bruxas, katakans, tax collectors and other bloodsuckers“. The seller stood up and the heroes could see him better:

luke-kendall-witcher-obi-conceptworkup3
Source: https://www.artstation.com/artwork/zAABXQ

Continue reading “The treasures of Vizima”

Bogactwa Wyzimy

(English version)

(Inne relacje z tej kampanii: pierwsza, pierwsza „okiem Mistrza Gry”.)

24 listopada 2018 r. poprowadziłem w Łomży kolejną sesję wiedźmińskiej kampanii z Kazimierzem, Nat i Marem w roli głównej. Z różnych względów zmieniliśmy mechanikę z OHET na FUPL, więc dłuższą chwilę zajęła nam konwersja kart postaci.

Poprzednia sesja skończyła się w momencie, gdy bohaterowie dotarli do Wyzimy i sprzedali część łupu zdobytego na Scoia’tael.

Po dobiciu targu i wyjściu na ulicę zauważyli naprzeciwko inny sklep, z szyldem przedstawiającym dwa skrzyżowane miecze i głowę gryfa oraz reklamujący się hasłem „Wiedźmińskie produkty bez GMO”.

Po wejściu do środka poczuli atakującą nozdrza mieszaninę egzotycznych zapachów. Asortyment sklepów obejmował mnóstwo tajemniczych butelek i słoików, groźnie wyglądające petardy i pułapki oraz sztylety, strzały i bełty o grotach połyskujących srebrzyście w wpadających do wnętrza promieniach słonecznych.

Za ladą siedział siwowłosy jegomość, który na widok wchodzących bohaterów przerwał pisanie książki. Nat zdążyła zauważyć jej tytuł: „O flederach, bruxach, katakanach, poborcach podatkowych i innych krwiopijcach”. Sprzedawca wstał i bohaterowie mogli mu się lepiej przyjrzeć:

luke-kendall-witcher-obi-conceptworkup3
Źródło: https://www.artstation.com/artwork/zAABXQ

Continue reading “Bogactwa Wyzimy”

Outstanding Heroes and the Secrets of the Game Master

(Polska wersja)

(Click to read the report from the RPG session, which is supplemented by this text.)

In the last days of April 2017, I came up with the idea of running an RPG session (or sessions) during the May long weekend in the so-called sandbox style, described i.a. here or here. In 2016, I run several such sessions of Warhammer Fantasy Roleplay II edition (WFRP II ed), but despite all my liking of the Old World (and especially Border Princes, where the action of those sessions took place), I wanted to try another setting, and more importantly, another system.

At the time, Michał Dzidt, presented the early version of his own system, which he called OHET. I looked through this short rulebook and found that it suited my needs to a great extent. In OHET there are no experience levels, or health points, or the range of weapons and spells carefully measured in meters (or worse, Imperial units). Only 2 out of 6 possible test results are plain, “succeeded/failed”, and the other 4 results force the Game Master to be more creative, which encourages a varied gameplay.

OHET’s rulebook is available on DriveThruRPG: for free in a version without illustrations and just for 5 $ in the version with (very nice) illustrations.

222686

Continue reading “Outstanding Heroes and the Secrets of the Game Master”

Outstanding Heroes… and the Witcher

(Polska wersja)

(Other reports from this campaign: first session from the Game Master’s point of view; second session.)

As I mentioned in the first text on this blog, I want to write about various topics that are interesting to me. The time has come for something else than the travel reports: a completely new topic, namely one of my favorite hobbies: role-playing games (RPG). However, I do not abandon the travel reports, the new ones will appear sooner or later.

For those who are not familiar with RPG, I highly recommend reading this text and watching this film (it’s in Polish, but there are English subtitles available) first.

Meanwhile, I invite you to a report from two sessions played in the system named Outstanding Heroes and Extraordinary Threats, in short OHET (this is how the game is most often called, so I am going to use this abbreviation).

The setting in which the action took place is a universe known from the excellent books of Andrzej Sapkowski and equally excellent (although Mr. Sapkowski may not agree) video games about the Witcher by CD Projekt.

Caution: books and games set in the Witcher’s world are full of cruelty, and during the session described here it was also not avoided. You have been warned.

The three players created the following Heroes:

Casimir, a deserter, trapper and furrier, coming from Beeches (in Kaedwen).

Archer7
Source: https://pl.pinterest.com/pin/453174781238481408/

Continue reading “Outstanding Heroes… and the Witcher”

Wyjątkowi Bohaterowie… w świecie Wiedźmina

(English version)

(Inne relacje z tej kampanii: pierwsza sesja „okiem Mistrza Gry”, druga sesja.)

Jak wspomniałem w pierwszym tekście na tym blogu, mam zamiar pisać na różne ciekawe dla mnie tematy. Nadszedł czas na pewną odskocznię od relacji z podróży i zupełnie nowy temat, a mianowicie jedno z moich ulubionych hobby: gry fabularne (ang. role-playing game, w skrócie RPG). Tematu podróży absolutnie nie porzucam, kolejne relacje są tylko kwestią czasu.

Osobom niezorientowanym w temacie RPG gorąco polecam lekturę tego tekstu i obejrzenie tego filmu.

Tymczasem zapraszam zaś do relacji z dwóch sesji rozegranych w systemie o nazwie Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe Zagrożenia, po angielsku Outstanding Heroes and Extraordinary Threats, w skrócie OHET (tak jest ta gra najczęściej nazywana, więc i ja będę używał tego skrótu).

Realia, w których toczyła się akcja, to uniwersum znane ze znakomitych książek Andrzeja Sapkowskiego i równie znakomitych (choć niekoniecznie według pana Sapkowskiego) gier wideo o Wiedźminie autorstwa CD Projekt.

Uwaga: książki i gry osadzone w świecie Wiedźmina są pełne okrucieństwa, podczas naszej rozgrywki również go nie zabrakło. Zostaliście ostrzeżeni.

Troje graczy wykreowało następujących Bohaterów:

Kazimierz, dezerter, traper, utrzymujący się z łowiectwa i kuśnierstwa, pochodzący z Buków (w Kaedwen).

Archer7
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/453174781238481408/

Continue reading “Wyjątkowi Bohaterowie… w świecie Wiedźmina”